1000 причини да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ (твърди корици – кожа)

No Image Available

1000 причини да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ (твърди корици – кожа)

 Автор: Колектив  Издателство: Фондация "Българска гордост"  Година: 2008  Брой страници: 328  Език: Български
 Описание:

Цена: 33 лв

Данни за закупуване:

Изабел Николаева

0894989758

 

За мнозина историята е преди всичко поредица от факти и събития в миналото, чието изследване я превръща в точна, обективна наука.
За други пък е точно обратното – практическата невъзможност да се фиксира под формата на отделни факти всичко, случило се в миналото, води до техния субективен подбор и спекулативна интерпретация, което поставя историята извън полето на научното познание и прави заниманията с нея твърде съмнителни. Справедливостта изисква да признаем, че и едните и другите имат донякъде право. Такава е самата природа на историята – противоречива като същността на човека, който всъщност я създава.
Настоящото издание “1000 причини да се гордеем, че сме българи” обаче е прекрасна илюстрация за безспорната необходимост от познаване на миналото. То е плод на колективното усилие на значителна част от професионалната историческа колегия в страната, тъй като включените в него факти и събития са подбрани от работещите в българските музеи специалисти. Благодарение на тях любопитният читател ще открие, че земите на днешна България пазят следите на едно хилядолетно човешко присъствие, че в отделни периоди от развитието си тя е играла водеща политическа и културна роля в Европа, а предците ни са имали участие в някои от най-съдбовните за стария континент и света събития.

Д-р Георги Вълчев

1000 причини да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ (твърди корици – кожа)

 Back
Scroll to top