Ние и другите – Студии по етнология

No Image Available
Ние и другите – Студии по етнология
 Автор: Пламен Бочков  Издателство: НБУ  Година: 2011  Брой страници: 248  Език: Български
Описание:

Цена: 7 лв

Данни за закупуване:

Изабел Николаева

0894989758

 

Какво изучава етнологията? Човешките общности са приоритет в етноложките изследвания с оглед на тяхната активност, осъществявана чрез културни и символни традиции, и чрез техните технически умения. Едновременно с това етнологията е и една от науките за човека и в тази перспектива етнологията има връзки с географията, сооциологията, историята, лингвистиката и психологията. Пресечна точка е човешката личност и нейната реализация в мрежа от социални отношения.

Пламен Бочков е доцент по антропология в Нов български университет. Преподавателската му дейност е свързана с програмите “Антропология”, “Социология и социална антропология”, “Културна и социална антропология”. Професионалните му интереси са в областта на фолклористиката – епос за юнаци, Фолклорна история, Фолклорни предания, теория на фолклора; антропологията – пол и социални роли; миграцията и културната идентичност; етнологията – етични образи на мъжкото и женското, етнопсихология. Специализирал е Фолклористика в Русия и Финландия. Член е на Специализирания съвет по социология, антропология и науки за културата при ВАК. Сред изследванията му са монографията “Непознатия юнак” и “Увод във фолклорната култура”.

 

 

Ние и другите – Студии по етнология
Scroll to top